Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Personām:

  • kas ir ieradušās no ārzemēm (sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo valstu saraksts uz ko attiecas ierobežojumi mainās);

  • kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;

  • kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,

ir noteikti no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem, kas noteikti Rīkojuma 4.12.1., 4.12.2, 4.12.3. apakšpunktā, minētajām personām nav tiesību saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.

Ir mācību treniņgrupas, kuras joprojām strādās attālināti.

Treneri sazināsies ar savām mācību treniņgrupām par treniņu laikiem un vietām, kā arī sniegs norādījumus, kādi jāievēro, lai gādātu par treniņprocesā iesaistīto drošību un veselību.

Lūdzu arī jūs, vecākus, izlasīt un pārrunāt ar saviem bērniem šos drošības noteikumus pirms došanās uz treniņu!

122. un 23. februārī Liepājas manēžā norisinājās Latvijas U16 čempionāts vieglatlētikā. Tajā startēja Elizabete Kociņa, Hilda Ciemese, Anna Marija Mackare ( trenere Agnese Kļava) no Grobiņas novada, Kārlis Piziks ( treneri Ģirts Ločmelis un Guntars Gailītis) un Sanijs Jakšts ( treneris Vaclovs Svažs) no Priekules novada.

1Šajā nedēļā Latvijas vispārizglītojošo skolu “Piena Spēka” kausa volejbolā sacensības notika Jūrmalā, Daugavpilī un Aizputē.

Jūrmalā sacentās 3. un 4. grupas (2004.-2007.g.dz.) jaunieši, kur tikās 2 zēnu (Majoru vidusskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola) un 3 meiteņu (Majoru vidusskola, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Jūrmalas Valsts ģimnāzija)) komandas, Daugavpilī - 2.grupas (2000.-2003.g.dz.) jaunietes 10 komandas (Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils 12. Vidusskola (6 komandas), Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils 10. vidusskola, PIKC “Daugavpils tehnikums”) un Aizputē – 3. un 4.grupas jaunieši 2 zēnu (Aizputes vidusskola un Ata Kronvalda Durbes pamatskola) un 3 meiteņu (Aizputes vidusskola un Ata Kronvalda Durbes pamatskola un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola).