Informējam, ka, sākot no 2020. gada 18. maija, Liepājas rajona Sporta skolā atsāksies daļējs treniņu process klātienē, ievērojot IZM noteiktos nosacījumus.

Drukāt

Ir mācību treniņgrupas, kuras joprojām strādās attālināti.

Treneri sazināsies ar savām mācību treniņgrupām par treniņu laikiem un vietām, kā arī sniegs norādījumus, kādi jāievēro, lai gādātu par treniņprocesā iesaistīto drošību un veselību.

Lūdzu arī jūs, vecākus, izlasīt un pārrunāt ar saviem bērniem šos drošības noteikumus pirms došanās uz treniņu!

 

Treniņnodarbībā jāievēro šādi nosacījumi:

 

  1. Treniņnodarbību audzēknis drīkst apmeklēt tikai tādā gadījumā, ja viņš jūtas vesels un viņam ir vismaz 7 gadi. Treneris ir tiesīgs neļaut piedalīties nodarbībā audzēknim, kurš izskatās slims.

  2. 2m distanci (audzēknis- audzēknis; treneris- audzēknis), ejot uz treniņnodarbību, treniņnodarbībā un ejot no treniņnodarbības.

  3. Uz treniņnodarbību ierodas ne ātrāk kā 10 minūtes, vēlams saģērbties tā, lai nebūtu jāizmanto ģērbtuves. Lūdzu nodrošināt bērnu ar apģērbu, kas ir atbilstošs laika apstākļiem.

  4. Treniņnodarbībā izmantot tikai savu ūdens pudeli, līdzi paņemto inventāru citiem nedot.

  5. Pēc treniņnodarbības uzreiz doties mājās un ievērot personīgo higiēnu.

  6. Treniņbāzēs pieejami dezinfekcijas līdzekļi.

  7. Vecāki nedrīkst atrasties nodarbību vietās.

 

Aicinām būt saprotošiem un domāt par savu bērnu un līdzcilvēku drošību un veselību ārkārtas situācijas laikā!