6.augustā Liepājas rajona Sporta skola svinēja izlaidumu Kuršu vikingu apmetnē

IMG 7943 Copy

 

Šogad sporta skolu absolvēja 33 izglītojamie no vieglatlētikas un futbola nodaļas.

Lepojamies ar absolventu sasniegumiem un novēlam tik pat neatlaidīgi tiekties sasniegt jaunus mērķus gan sportā, gan dzīvē. Paldies mūsu skolas treneriem Agnesei Kļavai, Maijai Pūpolai, Mārtiņam Jaunskalžem, Kasparam Dzintaram, Ģirtam Ločmelim un Artūram Blumbergam.